ძებნა

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #21

ნომერშია:

  • სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში;
  • ახალი პროგრამა, რომელიც მესაქონლეობის განვითარებას შეუწყობს ხელს;
  • ქართული ღვინო;
  • პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთათვის;
  • ბიოუსაფრთხოების პუნქტები;
  • აგროწარმოება;
  • ბიზნესგეგმის შესადგენად საჭირო ინფორმაცია;
  • სალათის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია;
  • კიტრის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები;