ძებნა

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #29

ნომერშია:

  • მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ თხილის ბაღებში ჩასატარებელი ღონისძიებები;
  • საკანონმდებლო ცვლილებები/ახალი რეგულაციები
  • ქართული ღვინო;
  • განხორციელებული აგროპროექტები;
  • საერთაშორისო მხარდაჭერა;
  • წარმატების ისტორიები;
  • ენოთერაპია;
  • აგრორჩევა;