ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

* სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში განაცხადების მიღება შეჩერდა 2017 წ. 7 აგვისტოდან, რომელიც ხორციელდებოდა ელექტრონული ფორმით  www.apma.ge -ის საშუალებით.

* სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში განაცხადების მიღება შეჩერდა 2018 წ. 1 მარტიდან, რომელიც ხორციელდებოდა ელექტრონული ფორმით  www.apma.ge -ის საშუალებით. 

პროექტი მოიცავს ორ კომპონენტს:

1) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

2) შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი მეტის წაკითხვა