ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საერთაშორისო პროექტები

#

კოლხეთის განვითარების ფონდი

ყულევის ტერმინალის მშენებლობის გამო ანაზღაურებული საკომპენსაციო თანხა, რომელიც ხმარდება კოლხეთისა და ქობულეთის დაცული ტერიტორიების განვითარებას.

ბიუჯეტი
7,300,000  ევრო

დონორი
სოკარი (შპს „შავი ზღვის ტერმინალი)

განმახორციელებელი
აიპი „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების ფონდი“