ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემები

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემები

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის ფარგლებში, შერჩეული იქნა პირველ ეტაპზე აუქციონის გზით  იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომელთა შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ.  პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე შერჩეულ საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთების აუქციონის გზით იჯარით გასაცემად განაცხადების მიღების დაწყების თარიღია 28 მარტი, დსრულების თარიღი 26 ივლისი. 

 

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემების ბმული:

 


სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამის აღწერის ბმული