ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს, კონვერსიის პერიოდში გაწეული შემდეგი მიზნობრიობების ანაზღაურებას: 

 

ბიოწარმოების სერტიფიცირება;

საკონსულტაციო მომსახურება; 

ორგანულ მეურნეობაში დაშვებული ორგანული სასუქების ან/და მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი ბიოპრეპარატების შეძენა;

ფუტკრის სამკურნალო ბიოპრეპარატების და ბიოფიჭის შეძენა;

თაფლისა და ცვილის ლაბორატორიული ანალიზის მომსახურება.

 


პროგრამის მიზანი და ამოცანა

ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია ბიოწარმოების მხარდაჭერა ბიოპროდუქტების წარმოების ზრდის უზრუნველსაყოფად.

პროგრამის ამოცანაა ბიოწარმოების მსურველი პოტენციური ბენეფიციარების ფინანსური მხარდაჭერა. 


პროგრამის განმახორციელებელი 


პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის განვითარების სააგენტო.

პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

მეტის წაკითხვა