ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა


პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსავლის ამღებ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე (ნებისმიერი ტიპის მოსავლის ამღები ტექნიკა როგორც თვითმავალი, ასევე მისაბმელი და ჩაის ხელის საკრეფი, გარდა ყურძნის მოსავლის ამღები ტექნიკისა) ხელმისაწვდომობის გაზრდა.


პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებას, როგორც თვითმავალის, ასევე მისაბმელის.
სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრება შემდეგი მიმართულებებით:  


სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა (კომბაინი);

სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა (გარდა ყურძნის მოსავლის ამღები ტექნიკისა);

ჩაის ხელის საკრეფი ტექნიკა.მეტის წაკითხვა: