ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

ტექნიკური დახმარება საქართველოში ნარჩენების მართვის სისტემების გაუმჯობესებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს დახმარებას ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარებაში, ევროკავშირისა და საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

 

მოსალოდნელი შედეგები

 

  • ნარჩენების მართვის კოდექსისა და ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სფეროში პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტებისა და კანონმდებლობის შემუშავება

  • სახიფათო ნარჩენების მართვის ეროვნული სისტემის შემუშავება-შემდგომი განვითარება და ეროვნულ დონეზე სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

  • ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ნარჩენების მართვის დაგეგმვისა და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება

 

ბიუჯეთი

EUR 1.400.000

 

დონორი

EU ევროკავშირი 

 

განმახორციელებელი

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საინჟინრო და საკონსულტაციო კომპანიების ერთობლიობა:

ENVIROPLAN S.A. – Consultants and Engineers (wamyvani)

C&E Consulting and Engineering GmbH (partniori)

ICP – Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda and Partner mbH (partniori)


საკონტაქტო პირი

Alvaro.ORTEGA-APARICIO@eeas.europa.eu