ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

ბიომასსის ენერგია და ენერგო ეფექტური ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის საშუალება (მერების შეთანხმების ფარგლებში)

მუნიციპალურ შენობებში ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვა.

შედეგი
ადგილობრივი ბიომასის გამოყენება, როგორც  განახლებადი ენერგიის წყარო, შესაბამისი ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა.

მერების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება.

საწვავზე დამოკიდებულების შემცირება და შერჩეული მუნიციპალიტეტების პოტენციალის შესწავლა განახლებადი ენერგიის წყაროების მიმართულებით.

ცნობიერების ამაღლება მწვანე-განახლებადი ენერგიის შესახებ

ბიუჯეტი
748,641 ევრო

დონორი
EU ევროკავშირი 

განმახორციელებელი
ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

საკონტაქტო პირი
Andrej.BARTOSIEWICZ@eeas.europa.eu

e_gvil@eecgeo.org