ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საერთაშორისო პროექტები

#

საქართველოს სახიფათო ნარჩენების მართვის პროექტი - ინვესტიცია

პროექტი ხელს შეუწყობს გარემოსთვის არასაზიანო სახიფათო ნარჩენების მართვის სისტემის ცამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს სუფთა და უსაფრთხო გარემოს. პროექტის ფარგლებში მოხდედა სახიფათო ნარჩენების შეგროვება, დამუშავება და სეპარირება ევრო სტანდარტების შესაბამისად.