ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში (WMTR) - ფაზა II

აღნიშნული პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს შესაბამის ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობებს, ადგილობრივ ბიზნესს, თემებსა და მუნიციპალიტეტებს ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის შემუშავებასა და დანერგვაში საქართველოს ორ სამიზნე რეგიონში – კახეთსა და აჭარაში.

შედეგი

  • ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა, საჯარო და კერძო სექტორის შესაძლებლობების გაძლიერება
  • ნარჩენების გადამამუშავებელი კომპანიების შესაძლებლობების გაძლიერება, ეფექტიანობის გაზრდა, ბიზნესის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა
  • ნარჩენების სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება
  • საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბების, გადაწყვეტილების მიღებისა და განხორციელების ყველა ეტაპზე, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის საკითხებზე

ბიუჯეტი

 3,569,973 დოლარი

დონორი

USAID აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

განმახორციელებელი

International City/County Management Association (ICMA) 

CENN (sub-contractor)

საკონტაქტო პირი

tbarabadze@usaid.gov