ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

ფშავის, ხევსურეთის, გუდამაყრის და მცხეთა-მთიანეთის ადმინისტრაციულ რაიონებში მთიანი რეგიონებისა და მათი თემების მდგრადი განვითარება

პროექტი პირველ რიგში დახმარებას გაუწევს ამ რაიონების სოფლის მოსახლეობას, ამასთანავე  უზრუნველყოფს არაგვის დაცული ლანდშაფტის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებას. პროექტმა გრანტებით, სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტებით, საბიუჯეტო ქმედებებით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის ფინანსური შემოწირულობებით მხარი უნდა დაუჭიროს ამ რეგიონის გამოუყენებელი პოტენციალის განვითარებას

ბიუჯეტი
1 მილიონი ევრო

დონორი
Czech Development Agency- ჩეხეთის გავითარების სააგენტო

განმახორციელებელი
ჩეხეთის ბუნების კონსერვაციის სააგენტო