ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

Alliances Caucasus Programme (ALCP)

სოფლად სიღარიბის შემცირება მეცხოველეობის სექტორში საბაზრო სისტემების განვითარების გზით. მხარდაჭერილი ღირებულებათა ჯაჭვი: ხორც-პროდუქტები, რძის პროდუქტები, მატყლი, თაფლი. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და მომსახურების სფეროში რეგიონული ვაჭრობის გაზრდის მიზნით თანამშრომლობის ხელშეწყობა. 

ბიუჯეტი
5,100,000 შვეიცარული ფრანკი

დონორი
SDC შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო

განმახორციელებელი
Merrcy Corps

საკონტაქტო პირი
ბექა თაგაური
beka.tagauri@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch