ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სიქთარვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: .თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge