ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქართული ვაშლის“ ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქართული ვაშლი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზესოფელი(ზვარე)

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: .თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge