ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

დუშეთის მუნიციპალიტეტში შპს „ენერგოტრანსი“-ს „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებები“ 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერგოტრანსი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჭართალის მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 22 მარტი, 15:30 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭართალის სკოლის შენობა

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 12 თებერვალს შპს „ენერგოტრანსმა“ სამინისტროში წარმოადგინა „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით,დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭართალში, სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge
გაზიარება