ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს ,,ხელედულა ენერჯის’’ ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებები

2018 წლის 3 აგვისტოს შპს „ხელედულა ენერჯიმ“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით მიმართა სამინისტროს N9888 განცხადებით და წარმოადგინა “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში, რომელიც 2018 წლის 7 აგვისტოს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე.
პროექტთან დაკავშირებით,  კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში, 2018 წლის 19 სექტემბერს ჩანიშნული იყო საჯარო განხილვა,  ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა  სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე თუმცა, რიგი ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა.
2018 წლის 27 ნოემბერს,  შპს „ხელედულა ენერჯიმ“ N15222  წერილით მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნასთან დაკავშირებით. 2018 წლის 6 დეკემბერს  ჩანიშნული იყო საჯარო განხილვა, საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა 2018 წლის 27 ნოემბერს სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე. თუმცა, დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მაღალი ინტერესის, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამინისტროსადმი მომართვის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადების შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).

მიმდინარე წლის 18 თებერვალს,  შპს „ხელედულა ენერჯიმ“ N2417  წერილით მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნასთან დაკავშირებით. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ კომპანიას აქვს ვალდებულებები, როგორც სახელმწიფოსთან, ასევე ინვესტორებთან, მათ შორის EBRD-ისთან, შესაბამისად, ითხოვა საჯარო განხილვის უმოკლეს ვადაში დანიშვნა.

ზემოაღნიშნული  გარემოებებისა და კომპანიის მომართვის საფუძველზე, ასევე, იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა  გაცნობოდა პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას 2018 წლის 7 აგვისტოდან, ამავდროულად საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებები არ განხორციელებულა. გაცნობებთ, რომ “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება  მიმდინარე წლის 22 მარტს:
2019 წლის 22 მარტი 12:00 საათი,  დაბა ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის სპორტული კომპლექსის შენობა (სტალინის ქუჩა N1).

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 25 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

    
გაზიარება