ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია
აქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ.გ.ლ“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი,რიონჰესის ტერიტორია,წყალწითელის მიმდებარედ


წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge