ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - 10 000 მ3 ტევადობის (160000 ტ. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის (საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობბაზის (საცავის) მშენებლობა და ექსპლუატაცია

საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი”

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, ბახტაძის ქუჩა, ჩიხი 1, #23,

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge