ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ ალაზანი ჰესის ძალური კვანძების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის განთავსების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ალაზანი ჰესის ძალური კვანძების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის განთავსების პროექტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვეჯინი; 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge