ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება -ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი,  სოფ. სადმელის მიმდებარე ტერიტორია;

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge