ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

 

მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს, შპს "ჭიორა ჰესმა" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების კიდევ ერთხელ შეჩერების შესახებ.

მიმართვაში აღნიშნულია, რომ რომ მიმდინარეობს ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები და დგინდება მიწის მესაკუთრეთა საკითხები, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს საპროექტო ტრასის მარშრუტზე და გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში, 8 ნოემბერს, 14:00 საათზდაგეგმილი საჯარო განხილვა.


გაზიარება