ძებნა

სტრატეგიული დოკუმენტები

საქართველოს ირიგაციის 2017-2025 წლების სტრატეგია

სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში.