ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება


დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის, ადიგენის, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტები


გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

1. 2019 წლის 24 ივლისი 11:00 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში;
2. 2019 წლის 24 ივლისი 12:30 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნენიას საჯარო სკოლის შენობაში;
3. 2019 წლის 24 ივლისი  15:30 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გორის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;

4. 2019 წლის 26 ივლისი 11:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბენარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
5. 2019 წლის 26 ივლისი 12:30 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წყრუთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
6. 2019 წლის 26 ივლისი 14:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფერსას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;


საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.


საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

მითითებულ ლინკზე იხილეთ პროექტის სხვა დანართები -http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/13704
გაზიარება