ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „500 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხე“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტისა“ და „400 კვ ძაბვის ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე - თორუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილები:  წყალტუბოს, ვანის, ადიგენის, და ახალციხის მუნიციპალიტეტები

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილები:

 • 2018წლის 22ოქტომბერი13:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზიკილიას (აგარის) ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 22ოქტომბერი16:00 საათი,ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერსას ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 22ოქტომბერი18:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირის  ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 23ოქტომბერი12:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ელიაწმინდის ადმინისტრაციული შენობა
 • 2018წლის 23ოქტომბერი15:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხანის ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 23ოქტომბერი18:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხეროს ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 24ოქტომბერი12:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალის ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 24ოქტომბერი16:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვალეს  ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 25ოქტომბერი12:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარას ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 25ოქტომბერი15:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყუთის ადმინსტრაციული შენობა
 • 2018წლის 25ოქტომბერი18:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეს ადმინსტრაციული შენობა

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

 

იხილეთ საჯაროგანხილვისწესი

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

Shape

 

გაზიარება