ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰეს-ის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ღებისა და სოფელი ჭიორას მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჭიორა ჰესი“

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 30 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge