ძებნა

სტრატეგიული დოკუმენტები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2017 ჩათვლით განხორციელებული ღონისძიების პრეზენტაცია

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ  ფაილში.