ძებნა

განცხადებები

ტენდერი- “ადგილობრივი კონტრაქტორი, რომელიც განახორციელებს თორმეტი შერჩეული ჭაბურღილის გეოფიზიკურ, იზოტოპების, ჰიდროქიმიურ, ბაქტერიოლოგიურ და ჰიდროდინამიკურ შეფასებას მდინარე ალაზანი-ივრის აუზში“

 

სატენდერო განცხადებაპროექტი “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI+ East) იწვევს შესაბამისი გამოცდილების მქონე ადგილობრივ კომპანიებს, კვლევით ინსტიტუტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს საქართველოში გამოცხადებულ ტენდერში “ადგილობრივი კონტრაქტორი, რომელიც განახორციელებს თორმეტი შერჩეული ჭაბურღილის გეოფიზიკურ, იზოტოპების, ჰიდროქიმიურ, ბაქტერიოლოგიურ და ჰიდროდინამიკურ შეფასებას მდინარე ალაზანი-ივრის აუზში“ მონაწილეობის მისაღებად.


გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ტექნიკური დავალება და ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის ვებ-გვერდზე, შემდეგ ბმულზე:


ტენდერში მონაწილეობისთვის საპროექტო შეთავაზებების მიიღების ვადაა 2019 წლის 28 აგვისტო, 13:00 სთ (ცენტრალური ევროპის დროით).