ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

2014-2020 წლების საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ  ფაილში.