ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ,,შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჩხერე ქვემო ხევის-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის მონაკვეთი კმ20.6-კმ29.5-ის (ლოტი 4), კმ29.6-კმ40.9-ს (ლოტი 5) მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტი’’

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერისა და ონის მუნიციპალიტეტები

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2019 წლის 3 ოქტომბერი, 14:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შქმერის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შქმერის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი

გაზიარება