ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის განცხადებაში ცვლილების შესახებ- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, შპს „ენკა რინიუებლზსის“ მდინარე რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ცვლილებების სკოპინგის პროექტი.

მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს სამინისტრომ წერილობით (N7626/01) მიმართა  შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’ დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების შესახებ.  
აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’-მა სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია (N 11919). 
აღნიშნული პროექტზე საჯარო განხილვა ჩაინიშნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში (მის: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა #25) 6 სექტემბერს 14:00 საათზე, (იხ. საჯარო განხილვის ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16867), რის შესახებაც ინფორმაცია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 20 აგვისტოს ხოლო, 21 აგვისტოს სამინისტროს წერილით ეცნობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიას (იხ. წერილი N8323/01).

2019 წლის 2 სექტემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა წერილი,  რომლის შესაბამისად, მერიის მიერ ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიების გამო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საკონფერენციო დარბაზში აღნიშნული საჯარო განხილვის ჩატარება ნაცვლად დაგეგმილი დროისა (14:00 სთ) შესაძლებელია 10:00 საათიდან 14:00 საათის ჩათვლით (იხ. წერილი N31/4975). 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 წლის 6 სექტემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, შპს „ენკა რინიუებლზსის“ მდინარე რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ცვლილებების სკოპინგის საჯარო განხილვა ნაცვლად  14:00 საათისა ჩატარდება იმავე შენობაში 10:00 საათზე. 

,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმეტნაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 სექტემბრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge
იხ. საჯარო განხილვის წესი.
   
გაზიარება