ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - კასპის მუნიციპალიტეტში, სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიის’’ ქარის ელექტრო სადგურის, 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობა ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტრო სადგურის, 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობა-ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,კავკასიის ქარის კომპანია’’

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტები, სოფ. ზემო რენე-მრგვალი ჭალა-აღაიანი-ქსანი.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: სოფ. ზემო რენეს საბავშვო ბაღის შენობა - 2019 წლის 27 სექტემბერი 12:00 სთ; სოფ. აღაიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა 2019 წლის 27 სექტემბერი 14:00 სთ;

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

2019 წლის 3 სექტემბერს, სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა კასპის მუნიციპალიტეტში ქარის ელექტრო სადგურის, 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

აღნიშნული სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. ზემო რენესა და სოფ. აღაიანში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 30 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge
იხ.საჯარო განხილვის წესი

გაზიარება