ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ძეგვისა და ლისის თემების ტერიტორიაზე სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიის’’ თბილისის ქარის ელექტროსადგურის, 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისის ქარის ელექტროსადგურის, 220 კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობა და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,კავკასიის ქარის კომპანია’’

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ძეგვისა და ლისის თემების ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: სოფ. დიღმის N210-ე საჯარო სკოლის შენობა - 2019 წლის 27 სექტემბერი 16:00 სთ.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

2019 წლის 3 სექტემბერს, სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ძეგვისა და ლისის თემების ტერიტორიაზე თბილისის ქარის ელექტროსადგურის, 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

აღნიშნული სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. დიღომის N210-ე საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 30 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გაზიარება