ძებნა

განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მდ ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ სიმძლავრის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

2019 წლის 13 სექტემბერს სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნმა“ სამინისტროში გამნმეორებით წარმოადგინა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ სიმძლავრის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის  განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია. აღნიშნული განცხადება და სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია განთავსდა  სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). 

მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნმა“ წერილობით (N 13636) მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების და საჯარო განხილვის დროებით გადადების შესახებ.

შესაბამისად, 2019 წლის 30 სექტემბერს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ჩანიშნული პროექტის საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.