ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების გეგმა 2018

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ   ფაილში.