ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნიუ კოქსი’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარა;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge