ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმბრაში შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანის“ რეზინტექნიკური ნაწარმის და პლასტმასის გადამამუშავებელი (ნაჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: რეზინტექნიკური ნაწარმის და პლასტმასის გადამუშავება (ექპლუატაციის პირობების ცვლილება);

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. გუმბრა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge