ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დაზუსტებული ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 15 ოქტომბერს სამინისტროს  ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მირების თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).

აღნიშნულ პროექტზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში, სამინისტრომ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში გამოავლინა ტექნიკური ხარვეზი, რის შესახებაც წერილით ეცნობა შპს „ნიუ როუდ ჯგუფს“.

მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს შპს „ნიუ როუდ ჯგუფმა“ სამინისტროში წარმოადგინა წერილი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებლის დაზუსტების თაობაზე.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნიუ როუდ ჯგუფი“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა, მმკ-69-ის მიმდებარე ტერიტორია