ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ორჯაჭვა 110 კვ ელ.გადამცემი ხაზი ,,ატზ-7”- ,,ატზ-8”-ის (,,ქ/ს რუსთავი-220”-დან ს.ს. ,,რუსთავი აზოტი”-ს კუთვნილ ,,ქ/ს-02”-მდე) და ერთჯაჭვა 110 კვ ელ. გადამცემი ხაზი `ატზ-8ა”-ს (ს.ს. ,,რუსთავის აზოტი”-ს კუთვნილი ,,ქ/ს-02”-დან ,,ქ/ს-01”-მდე) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტები 


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge