ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონაში, აკაკი შანიძის ქ. N3-ში შპს „ერ ტრანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამუშავება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ ერ ტრანსი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონა, აკაკი შანიძის ქ. N3;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge