ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის („დიდუბე - 3,4“-ის N17-22 საყრდენებს შორის მონაკვეთის) მიწისქვეშა, საკაბელო ხაზად მშენებლობის (რეკონსტრუქცია) და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 15 ოქტომბერს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ წარმოდგენილ იქნა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის („დიდუბე - 3,4“-ის N17-22 საყრდენებს შორის მონაკვეთის) მიწისქვეშა, საკაბელო ხაზად მშენებლობის (რეკონსტრუქცია) და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში, რომლებიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ( იხ. ლინკები - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17039  ). ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით 2019 წლის 28 ოქტომბერს სამინისტრომ N 10492/01 წერილის შესაბამისად  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ წარმოების შეჩერების შესახებ.

 

2019 წლის 14 ნოემბერს სამინისტროში პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილ იქნა დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება, შესაბამისად განაახლდა ადმინისტრაციულ წარმოება.


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge