ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განმარტება ტექნიკური ხარვეზის შესახებ - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარედ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტი

2019 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოდგენილ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 19 ნოემბერს (იხ. განცხადების ლინკი). 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ტორფის (951596 ტონა) მოპოვება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარე ტერიტორია

 
გაცნობებთ, რომ განცხადების გამოქვეყნებისას დაშვებული იქნა ტექნიკური ხარვეზი, კერძოდ პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების წარმოდგენის ვადად მითითებული იქნა 26 ნოემბერი. აღნიშნულის გათვალისწინებით გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: 


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 29 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge