ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის 52766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტი

მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სკრინინგის განცხადება (წერილი N22/8394), რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17088).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 20 ნოემბერს სამინისტრომ N11389/01 წერილის საფუძველზე პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.