ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება: სს სვანეთი ჰიდროს, მდ. მესტიაჭალაზე ჰიდროელექტროსადგურის (მესტიაჭალა 1 ჰესის წყალმიმღების პროექტში) მშენებლობასა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. მესტიაჭალაზე  ჰიდროელექტროსადგურის (მესტიაჭალა 1 ჰესი წყალმიმღების პროექტში) მშენებლობასა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „სვანეთი ჰიდრო“.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge