ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, სადგური ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „LION”-ის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს „LION”-ის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი).

 

სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკრინინგის განცხადებაში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „LION”-ის  მიერ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.

 

დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „LION” კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.