ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს „ეისიი მეტალსის“ მიერ ქ. თბილისში სორტული ნაგლინის წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის (ლითონის ცხლად დამუშავება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლითონის ცხლად დამუშავება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეისიი მეტალს“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გარდაბნის გამზირი N42

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge