ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყულევში შპს „ფაზის ოილის“ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ფაზის ოილი”

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ყულევი


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge