ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუფის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობის ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge