ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუფის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობის ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუფს“ აღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით (იხ. ლინკი). სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუფი" უზრუნველყოფს აღნიშნული საკითხების გათვალისწინებით განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.