ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 8 იანვარს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკოპინგის განცხადება შპს "პოლივიმის" მიერ, ქ. რუსთავში პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე (იხ. ლინკი). 

ვინაიდან, წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიში შეიცავდა გარკვეულ უზუსტობებს 2020 წლის 9 იანვარს შპს "პოლივიმმა" სამინისტროში წარმოადგინა დაზუსტებული, რედაქტირებული დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პოლივიმი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია;

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge