ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მოლითი - ხაშურის სარკინიგზო უბნის (მათ შორის სოფ. ზვარეს მიმდებარედ დაგეგმილი კმ 20+760- 23+060 საპროექტო ცვლილების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მოლითი - ხაშურის სარკინიგზო უბნის (მათ შორის სოფ. ზვარეს მიმდებარედ დაგეგმილი კმ 20+760- 23+060  საპროექტო ცვლილების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ხარაგაულისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტები

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge